جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دکتر خنیفر در دوره آموزشی آشنایی مدرسان با نحوه ارایه دروس الکترونیکی
        string(127) "دکتر خنیفر در دوره آموزشی آشنایی مدرسان با نحوه ارایه دروس الکترونیکی"
        

دکتر خنیفر در دوره آموزشی آشنایی مدرسان با نحوه ارایه دروس الکترونیکی

دکتر خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان در دوره آموزش آشنایی مدرسان با نحوه ارائه دروس الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان ...

دکتر خنیفر در بازدید از پژوهشکده مطالعات تربیت معلم:

پژوهش در عرصه تربیت معلم باید توسعه یابد
        string(172) "دکتر خنیفر در بازدید از پژوهشکده مطالعات تربیت معلم:

پژوهش در عرصه تربیت معلم باید توسعه یابد"
        
دکتر خنیفر در بازدید از پژوهشکده مطالعات تربیت معلم:

پژوهش در عرصه تربیت معلم باید توسعه یابد

دکتر حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان، در بازدید خود از پژوهشکده مطالعات تربیت معلم، توسعه پژوهش در قلمرو ...