جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مسئولین حراست به عنوان عضو موثرشورای فرهنگی استان ها نقش مهمی در توسعه برنامه های فرهنگی و اجتماعی مراکز تربیت معلم کشور دارند.

مسئولین حراست به عنوان عضو موثرشورای فرهنگی استان ها نقش مهمی در توسعه برنامه های فرهنگی و اجتماعی مراکز تربیت معلم کشور دارند.

دکتر محمدی در نشست مسئولین حراست امور پردیس های استانی دانشگاه: مسئولین حراست به عنوان عضو موثرشورای فرهنگی ...

اداره کل حراست,تصویر برگزیده,تصویر |

سیزدهمین نشست شورای تخصصی نشر برگزار شد

سیزدهمین نشست شورای تخصصی نشر برگزار شد

سیزدهمین نشست شورای تخصصی نشر با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری، مدیر کل نشر و اطلاع رسانی علمی و دیگر اعضای ...

اداره کل نشر و اطلاع رسانی,اخبار معاونت پژوهشی,اخبار برگزیده معاونت پژوهشی,اخبار |

1 ۲  ۳  ۴  ۵ »
۱۲ از ۴۹۳۷ نتیجه
۱ از ۴۱۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰