جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
 معاون دانشجویی دانشگاه عنوان کرد:

دانشجومعلمان الگوهای دفاع مقدس را مجدد زنده کرده اند
        string(164) " معاون دانشجویی دانشگاه عنوان کرد:

دانشجومعلمان الگوهای دفاع مقدس را مجدد زنده کرده اند
"
        
معاون دانشجویی دانشگاه عنوان کرد:

دانشجومعلمان الگوهای دفاع مقدس را مجدد زنده کرده اند

دکتر انصاری راد معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور به همراه دکتر اصغری مدیر کل آموزش وپرورش استان قزوین، ...

تشکیل جلسات هیات رئیسه و آموزشهای الکترونیکی با حضور فعال اعضای هیات رئیسه
        string(139) "تشکیل جلسات هیات رئیسه و آموزشهای الکترونیکی با حضور فعال اعضای هیات رئیسه 
"
        

تشکیل جلسات هیات رئیسه و آموزشهای الکترونیکی با حضور فعال اعضای هیات رئیسه

جلسه هیات رئیسه و آموزشهای الکترونیکی با حضورفعال اعضای هیات رئیسه امروز سه شنبه مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ ...