جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اولین نشست شورای تخصصی دانشجویی در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد
        string(137) "اولین نشست شورای تخصصی دانشجویی در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد"
        

اولین نشست شورای تخصصی دانشجویی در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد

در این نشست دکتر محبی نیا رییس دانشگاه فرهنگیان ضمن اظهار رضایت از فعالیتهای صورت گرفته در حوزه معاونت ...