جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
فرم الکترونیکی آمار و اطلاعات مجموعه ورزشی پردیس ها و مراکز آموزشی دانشگاه فرهنگیان 1398-1397
        string(163) "فرم الکترونیکی آمار و اطلاعات مجموعه ورزشی پردیس ها و مراکز آموزشی دانشگاه فرهنگیان 1398-1397"
        

فرم الکترونیکی آمار و اطلاعات مجموعه ورزشی پردیس ها و مراکز آموزشی دانشگاه فرهنگیان 1398-1397

به منظورتهیه و تدوین  آمار و اطلاعات مجموعه ورزشی پردیس ها و مراکز آموزشی دانشگاه فرهنگیان 1398-1397 با کلیک بر ...

دبیر کل جشنواره ورزش های همگانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان:

حضور 42 تیم از 30 استان کشور
        string(166) "دبیر کل جشنواره ورزش های همگانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان:

حضور 42 تیم از 30 استان کشور"
        
دبیر کل جشنواره ورزش های همگانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان:

حضور 42 تیم از 30 استان کشور

دکتر میترا روحی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان و دبیر کل جشنواره، در آیین افتتاحیه دومین جشنواره ورزش ...