در حال بارگذاری ...
پیغام: 

با سلام حضور شما فرهیخته گرامی ، با کمال شادمانی باید به عرض برسانم که پس از حضور شما دانشگاه خیز خوبی برای درخشش در عرصه داخل کشور کرده و حضرتعالی در صحبتهایتان بدرستی از جهانی شدن دانشگاه سخن به میان آورده اید. جهت تحقق این امر ابتدا میبایست ساختارها را ایجاد کرد که پیشنهاد میگردد برای اولین قدم سایت دانشگاه حداقل به چند زبان رایج به ویژه انگلیسی و عربی مسلح شود تا بتواند پیام خود را منتقل کند. مطمئنا معرفی دانشگاه در عرصه جهانی زمان زیادی را می طلبد البته پیشنهادهای دیگری نیز به ذهن حقیر می رسد که انشاال... توفیق داشته باشم در آینده نزدیک آنها را حضورتان عرضه کنم. با ارادت - مدرس پردیس حکیم فردوسی

  
پاسخ:

ممنونم انشاءالله در این زمینه هم اقدام خواهد شد

تعداد بازدید: 

1047