در حال بارگذاری ...
پیغام: 

باسلام خدمت استادفرهیخته دکترموسی پور:بنده ازسال 91 تااین لحظه پیگرجذب هیت علمی ومدرسی خودم دردانشگاه فرهنگیان بودم متاسفانه به شکل های مختلف این برنامه به نتیجه مثبت نرسید باتوجه به اینکه نامبرده ازسال 73 یعنوان مدرس تربیت معلم دکترشریعتی ساری بودم وازهرجهت حق بنده دراین موضع تضیع گردید .خواهش می کنم یک باردیگرنسبت به بررسی وضعیت علمی وجذب دردانشگاه مساعدت های لازم بعمل اید.حضوراچندبارمراجعه نمودم .منتظر ارایه رهنمودشماهستم.بااحترام :عمادی

  
پاسخ:

باسلام جناب آقای عمادی حضوردردانشگاه فرهنگیان برای تدریس دارای قواعدی است که جنابعالی هم ازآن برخوردارید . عضویت درکادرهیات علمی دانشگاه براساس مقررات مربوط به جذب هیات علمی است . و هرسال دونوبت فراخوان داده می شود .وبررسی ها به انجام می رسد.با آرزوی توفیق

تعداد بازدید: 

612