در حال بارگذاری ...
پیغام: 

معاونت محترم اموزشی با سلام بنده از طرف جمع کسیری از دانشجویان ورودی 91خواهان پاسخ به ابن سوال که به گفته خودتان قرار است مهرماه 95 ما شروع به کار کنیم تکلیف واحدهای عقب افتاده چه میشود ؟ایا همه دانشجویان ورودی 91 باهم فارغ تحصیل میشوند ؟ لطفاسریعتر پاسخ دهید

  
پاسخ:

با سلام وتشکر هممه کسانیکه واحدهای لازم را گذرانده باشند فارغ التحصیل می شوند.سایر افراد درس خودرا ادامه می دهند تابراساس مقررات درزمان مقرر مدرک خود را دریافت نمایند .

تعداد بازدید: 

752