دانشگاه فرهنگیان

فراخوان مقاله

 • پژوهشگران ارجمند

  به اطلاع می­ رساند فصلنامۀ "پژوهش در تربیت معلم" وابسته به دانشگاه فرهنگیان، نتایج پژوهش­ های اصیل، تخصصی و مرتبط با حوزۀ تربیت معلم را منتشر می­ نماید و در این راستا تا کنون دو شماره از این نشریه تولید و منتشر شده است. معاونت پژوهش و فناوری در نظر دارد براساس برنامه ­ریزی به ­عمل­ آمده پس از انتشار شمارۀ سوم، امور مربوط به دریافت درجۀ علمی پژوهشی مجله را از طریق کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری کند. از این­رو از عموم پژوهشگران حوزۀ مطالعات تربیت معلم درخواست می­شود مقاله­های پژوهشی خود را با در نظر گرفتن محورهای موضوعی زیر جهت بررسی و انتشار به نشانی زیر ارسال نمایند.

  http://te-research.cfu.ac.ir 

   

  اهداف انتشار فصلنامه:

  1 . ایجاد فرصت برای تضارب آرا، بسط دانش بومی و به اشتراک­گذاری تجارب و دیدگاه­های صاحب­نظران تربیت معلم در سطح ملی

  2 .ایجاد فرصت برای بازخوانی انتقادی سنت­های تربیت معلم در ایران و جهان

  3 .  ایجاد بستر برای سیاست­گذاری  و برنامه­ریزی در تربیت معلم  و دست یابی به کیفیت برتر

  4 .کمک به رسمیت یافتن تربیت معلم به عنوان یک عرصۀ تخصصی در جامعۀ علمی ایران

   

   محورهای پذیرش مقالات:

  الف) اسناد فرادستی و مبنایی در تربیت معلم

  - سند تحول بنیادین و تربیت معلم

  - نقشۀجامع علمی کشور و تربیت معلم

  - سند دانشگاه اسلامی و تربیت معلم

  - اساسنامۀ دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم

  - سند برنامۀ درسی ملی و تربیت معلم

   

  ب) آموزش و برنامه­های درسی تربیت معلم

  -   آینده­پژوهی در تربیت معلم

  - برنامه­های درسی در تربیت معلم

  - نقش و جایگاه کارورزی  و کارآموزی در تربیت معلم

  - جایگاه و نقش برنامه­های درسی غیررسمی­( انتخابی/ اختیاری) در دستیابی به شایستگی­های معلمی

  - تربیت معلم در حوزه­های خاص( تربیت معلم چند پایه- تربیت معلم چند موضوعی- تربیت معلم روستایی و عشایری، آموزش و پرورش کودکان استثنایی )

  - الزامات آموزش فعال و پژوهش­محور در تربیت معلم

  - قابلیت­های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه­ای معلمان

  - سنجش صلاحیت حرفه­ای معلمان و دانشجو معلمان

  - تطبیق برنامه­های درسی تربیت معلم در ایران و جهان

  پ) تحول، خلاقیت و نوآوری در تربیت معلم

  - تاریخ تحول تربیت معلم( در ایران و جهان)

  - فلسفۀ تربیت معلم

  - دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک سازمان یادگیرنده

  - مدیریت تحول و نوآوری در تربیت معلم( در ایران و جهان )

  - مدیریت دانش در تربیت معلم

  - مفهوم­سازی و ایده­پردازی در مدیریت، ساختار و تشکیلات تربیت معلم

  - نقد و ارزیابی الگوهای پذیرش دانشجو در تربیت معلم

  - الگوهای نوین توسعه حرفه­ای معلمان( روایت­پژوهی- درس­پژوهی- اقدام­پژوهی)

  ت) توسعۀ حرفه­ای معلمان

  -دانش و تفکر معلمی 

  -توسعۀ هویت، عاملیت و زندگی حرفه­ای معلمان

  -روش­های نوین و فعال آموزش و تدریس

  -تکنولوژی آموزشی، بسترهای مجازی  و رشد حرفه­ای  معلم

  - مربیگری در تربیت معلم

  -قابلیت­های اخلاقی و عقلانی­(منش و روش)در توسعۀ­حرفه­ای معلمی

  - مهارت­های تأملی در توسعۀ حرفۀ معلمی

  - توسعۀ فرهنگ آموزش و تدریس

  - مبانی روان شناختی، آموزش هیجانی و توسعۀ معلمی

  ث) جامعه و تربیت معلم

  - بازنمایی خلقیات و فرهنگ ایرانی در حرفۀ معلمی

  - جایگاه اجتماعی و نقش معلمان در جامعه 

  - خانواده، مدرسه و حرفه معلمی

  -زبان، نژاد، قومیت و آموزش چند فرهنگی در مدرسه و تربیت معلم

  - جنسیت و تربیت معلم

  - معنویت و  تربیت معلم